De verbranding in een pelletkachel.

Pyrolyse verbranding:

Is een belangrijk proces dat plaatsvindt in pelletkachels en andere houtverbrandingssystemen. Het is een fase van de verbranding waarbij houtachtig materiaal, zoals houtpellets, wordt omgezet in brandbare gassen en teerachtige substanties voordat ze daadwerkelijk volledig verbranden. Deze gassen en teerachtige stoffen worden later verbrand in het secundaire verbrandingsgedeelte van de kachel, wat zorgt voor een efficiëntere en schonere verbranding.

Bij een pelletkachel wordt pyrolyse verbranding bereikt door het houtmateriaal, in dit geval de houtpellets, bloot te stellen aan hoge temperaturen in een omgeving met een beperkte toevoer van zuurstof. Hierdoor wordt het hout niet onmiddellijk volledig verbrand, maar begint het thermisch te ontleden in zijn componenten. Dit proces produceert voornamelijk vluchtige organische verbindingen zoals waterdamp, koolmonoxide, methaan en teer.

De vrijgekomen gassen en teerachtige stoffen stijgen op naar het secundaire verbrandingsgedeelte van de kachel, waar extra zuurstof wordt toegevoegd. In dit deel van het verbrandingsproces ontbranden de gassen en teerachtige stoffen, wat zorgt voor een efficiëntere en schonere verbranding. Dit draagt bij aan een hogere warmteopbrengst, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een efficiënter gebruik van brandstof.

Kort samengevat: pyrolyse verbranding is het proces waarbij houtpellets bij hoge temperaturen en met beperkte zuurstoftoevoer worden omgezet in brandbare gassen en teerachtige stoffen, die later in een secundair verbrandingsgedeelte volledig verbranden voor een efficiënte en schonere verbranding in pelletkachels.

fire, burn, charcoal-3614029.jpg

Deze website maakt gebruik van cookies. Indien u verder gaat op deze website geeft u toestemming op het gebruik ervan. 

Scroll naar boven